Exemple de sfinti romani

Exemple de rapport d`activité pédagogique
December 22, 2018
Exemple fiche de paie avec ijss
December 24, 2018

Exemple de sfinti romani

Hristos văzând. Ai treimii laudă aţi fost voi sfinţilor Martiri şi mărturisitori Care de la început şi PANA în zilele noastre, PE poporul nostru ca Unii soins DIN mijlocul lui aţi odrăslit, Cu rugăciunile voastre îl întăriţi şi PE Calea mântuirii îl călăuziţi şi PE toţi învăţaţi să Canté : Binecuvântat ça dumnezeul părinţilor noştri! Dacă nu se face Priveghere sau nu este hramul Bisericii, se slujeşte după următoarea rânduială: Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru. STIH: Miluieşte-mĂ, Dumnezeule! Ca Unii ce aveţi îndrăzneală către Hristos şi bine v-aţi luptat, tuturor ne dăruiţi, prin rugăciunile voastre, curăţire de păcate şi Mare milă. STIH: strigat-au drepţii şi Domnul i-a auzit PE dânşii. Ta este împărăţia. Tatăl nostru. Toţi, Cu creştinească vitejie înarmându-se, au îmbărbătat întreg poporul cel asuprit şi i-au îndemnat să stăruiască în dresâ credinţă Ortodoxă. Le Slavă. STIH: Lăudaţi PE Domnul întru puterile Lăudaţi-L PE El după mulţimea Slavei lui. Sfinte Dumnezeule.

Hristos să sădească în sufletele noastre Dragostea unuia fantaisiste de altul şi a tuturor fantaisiste de Biserica sa CEA sfântă şi de Neamul nostru românesc. STIH: DIN Straja dimineţii până-n noapte, DIN Straja dimineţii să nădăjduiască İsrail spre Domnul. Preotul: Înţelepciune. Aliluia, aliluia, Aliluia. Iisus DIN Mormânt. Sfinţii Mucenici Maxim, Dada şi Cvintilian DIN Ozovia. Cinstim odată cu aceştia ceata cuvioşilor părinţi şi cuvioaselor les maici Care, de PE meleagurile dobrogene şi pana pe piscurile munţilor Carpaţi s-au nevoit în post şi rugăciune, slujind lui Dumnezeu ziua şi noaptea şi împodobindu-se cu însutite nevoinţe duhovniceşti. Singuri, nevrednici suntem nu numai a ne Ruga Dar şi a ne apropia de tine, o, prea sfântă Treime! Arată iubirea ta de oameni, Milostive; primeşte PE Născătoarea de Dumnezeu, soins te-a Născut PE Tine şi Care se roagă pentru Noi, şi mântuieşte, Mântuitorul nostru, PE poporul cel deznădăjduit. Iadul l-a prădat Hristos, ca cel ce este singur tare şi puternic; şi PE CEI căzuţi i-a sculat, frique osândirii dezlegând cu le crucii. Bisericii ortodoxe Române se regăsesc mai mulți sfinți importanți pentru ortodoxia slavă, iar Ultima sfântă rusă a cărei cinstire a fost generalizată în România prin decizie sinodală este Sfânta Cuvioasă Matrona DIN Moscova.

PE Cruce fiind pironit, Viaţa tuturor, şi între morţi fiind socotit, tu, Domnul cel fără de moarte, înviat-ai a Treia Zi, Mântuitorule, şi ai sculat PE Adam DIN stricăciune. Prăznuire Feciorească este astăzi, fraţilor. Preabinecuvântată Eşti. Strana: doamne miluieşte.

Comments are closed.